Danh bạ công ty tại Huyện Lạng Giang, Bắc Giang


Danh bạ công ty tại Huyện Lạng Giang, Bắc Giang

Xn Hóa Chất Mỏ - Tt.kép, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Thpt Yên Mỹ - X.yên Mỹ, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Thcs Xương Lâm - X.xương Lâm, H.lạng Giang, Bắc Giang

Bưu Điện Văn Hóa Xã Yên Mỹ - X.yên Mỹ, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Tiểu Học Yên Mi - X.yên Mi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Xn Xd 17/5 - Quân Đoàn 2 - Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Thcs Yên Lai - Yên Lai X.yên Mi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty Tnhh Điện Khí Vilon - Tân Văn X.tân Dĩnh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Tiểu Học Xương Lâm - X.xương Lâm, H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty Tnhh Bánh Kẹo Thực Phẩm Tích Sỹ Giai - Tân Văn X.tân Dĩnh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Xn Cơ Khí Xd 250 - X.tân Dĩnh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Tiểu Học Xuân Hương 1 - X.xuân Hương, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Tiểu Học Xuân Hương - X.xuân Hương, H.lạng Giang, Bắc Giang

Xn Cơ Khí 2 - Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Bưu Điện Văn Hóa Xã Xuân Hương - X.xuân Hương, H.lạng Giang, Bắc Giang

Bưu Điện Văn Hóa Xã Xương Lâm - X.xương Lâm, H.lạng Giang, Bắc Giang

Xn Cơ Khí - Tt.kép, H.lạng Giang, Bắc Giang

Tt Khuyến Nông - Ubnd H.lạng Giang, Bắc Giang

Xn Sửa Chữa & Xây Lắp Điện Nước 250 - X.tân Dĩnh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trạm Xăng Dầu - Tt.kép, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trạm Vật Tư Nông Nghiệp - Phố Tráng H.lạng Giang, Bắc Giang

Trạm Thủy Văn Lạng Giang - X.hương Sơn, H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty Cp Điện Máy Tự Cường - X.tân Dĩnh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty Cơ Khí Quế Sơn - Tân Sơn X.tân Dĩnh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty Tnhh Thống Nhất - Tân Văn X.tân Dĩnh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trạm 110 Kv Đồi Cốc - X.dĩnh Trì, H.lạng Giang, Bắc Giang

Tt Y Tế Dự Phòng H.lạng Giang - Phố Vôi Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Vôi - Trường Thcs Tt .vôi - Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Vôi - Trường Tiểu Học Tt.vôi - Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Lạng Giang - Bưu Điện H.lạng Giang - Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Bưu Điện Văn Hóa Xã Tiên Lục - X.tiên Lục, H.lạng Giang, Bắc Giang

Bưu Cục Phố Cốc - Phố Cốc X.dĩnh Trì, H.lạng Giang, Bắc Giang

Bưu Điện Văn Hóa Xã Tân Hưng - X.tân Hưng, H.lạng Giang, Bắc Giang

Bưu Điện Văn Hóa Xã Tân Thanh - X.tân Thanh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Bưu Điện Văn Hóa Xã Thái Đào - X.thái Đào, H.lạng Giang, Bắc Giang

Bưu Điện Văn Hóa Xã Tân Thịnh - X.tân Thịnh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Bưu Điện Văn Hóa Xã Mỹ Hà - X.mỹ Hà, H.lạng Giang, Bắc Giang

Bưu Điện Văn Hóa Xã Phi Mô - X.phi Mô, H.lạng Giang, Bắc Giang

Bưu Cục Núi Cốc - Núi Cốc H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Tiểu Học Việt Hương - X.hương Sơn, H.lạng Giang, Bắc Giang

Bưu Điện Văn Hóa Xã Nghĩa Hưng - X.nghĩa Hưng, H.lạng Giang, Bắc Giang

Quỹ Tín Dụng Xương Lâm - X.xương Lâm, H.lạng Giang, Bắc Giang

Bưu Điện Văn Hóa Xã Nghĩa Hòa - X.nghĩa Hòa, H.lạng Giang, Bắc Giang

Bưu Điện Văn Hóa Xã Mỹ Thái - X.mỹ Thái, H.lạng Giang, Bắc Giang

Bưu Điện Văn Hóa Xã Hương Sơn - X.hương Sơn, H.lạng Giang, Bắc Giang

Bưu Điện Văn Hóa Xã Hương Lạc - X.hương Lạc, H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty Tnhh Flexcon Việt Nam - Thôn Núm X.dĩnh Trì, H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty Cơ Khí Số 2 Hà Bắc - X.tân Dĩnh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Bưu Điện Văn Hóa Xã Dương Đức - X.dương Đức, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Trung Học Kinh Tế Kỹ Thuật - X.tân Dĩnh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Bưu Điện Văn Hóa Xã Đào Mỹ - X.đào Mỹ, H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty Cơ Khí Xd Số 2 - Phố Giỏ X.tân Dĩnh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Bưu Điện Văn Hóa Xã Đại Lâm - X.đại Lâm, H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty Bảo Hiểm Bảo Việt Lạng Giang - Phố Vôi Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty Viễn Thông Quân Đội - Q156 X.hương Sơn, H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty May Xuất Khẩu Khởi Minh - Ccn Toàn Mỹ Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Bảo Hiểm Bảo Việt Nhân Thọ - Cn H.lạng Giang - Gác 2 Bách Hoá Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Bảo Hiểm Bảo Việt - Cn Lạng Giang - Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Bảo Hiểm Y Tế H.lạng Giang - Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Bưu Điện Văn Hóa Xã Bến Tuần - Bến Tuần H.lạng Giang, Bắc Giang

Trại Lúa Phi Mô - X.phi Mô, H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty Cp Xd Phượng Hoàng - 1 Khu Giao Thông Phố Cốc X.dĩnh Trì, H.lạng Giang, Bắc Giang

Ch Xăng Dầu - X.dĩnh Trì, H.lạng Giang, Bắc Giang

Htx Dv Nông Nghiệp - X.nghĩa Hưng, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trạm Than - Phố Tráng H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Thcs Tiên Lục - X.tiên Lục, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Tiểu Học Tiên Lục 2 - X.tiên Lục, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Tiểu Học Tiên Lục - X.tiên Lục, H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty Cp Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu G.o.c - Kcn Tân Xuyên X.tân Dĩnh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty Tnhh Khảo Sát Xd Mtv - Ổ Chương Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Htx Vận Tải - Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty Tnhh Sx Vận Tải Tm Xnk Bích Thủy - Tân Văn X.tân Dĩnh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Thcs Thái Đào - X.thái Đào, H.lạng Giang, Bắc Giang

Hội Nông Dân Việt Nam H.lạng Giang - H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Thpt Dân Lập Thái Đào - X.thái Đào, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Tiểu Học Thái Đào - X.thái Đào, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trạm Than Ga Kép - X.hương Sơn, H.lạng Giang, Bắc Giang

Bảo Hiểm Xã Hội H.lạng Giang - Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Xưởng Bia Xương Giang - Cầu Đèn X.quang Thịnh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty Cp Khoáng Sản - Cống Hà Vang X.tân Dĩnh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Tiểu Học Tân Thịnh - X.tân Thịnh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Thcs Tân Thịnh - X.tân Thịnh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trạm Thủy Nông Cao Thượng - X.tân Hưng, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Trung Học Tân Thịnh - X.tân Thịnh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Trung Học Tân Thanh - X.tân Thanh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Thcs Tân Thanh - X.tân Thanh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn - Cn X.tiên Lục - X.tiên Lục, H.lạng Giang, Bắc Giang

Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn - Cn Tt.kép - Tt.kép, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Thcs Tân Hưng - X.tân Hưng, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Tiểu Học Tân Hưng - X.tân Hưng, H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Cầu Sơn - X.hương Lạc, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Thcs Tân Dinh - X.tân Dĩnh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trạm Y Tế Tt.kép - Tt.kép, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Tiểu Học Tân Dinh - X.tân Dĩnh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Ngân Hàng Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn - Cn H.lạng Giang - Phố Vôi Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Bưu Điện Văn Hóa Nông Trường Cam - Nông Trường Cam H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Trung Học Nông Trường Cam - X.nghĩa Hòa, H.lạng Giang, Bắc Giang

Nông Trường Cam Bố Hạ - X.nghĩa Hòa, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Tiểu Học Quang Thinh - X.quang Thịnh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Thcs Quang Thịnh - X.quang Thịnh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Sân Bay Kép - X.hương Lạc, H.lạng Giang, Bắc Giang

Vôi - Htx Nông Nghiệp Tt.vôi - Phố Vôi Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty Thủy Nông Cầu Sơn Kè Sơn - X.hương Sơn, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trạm Thú Y Lạng Giang - X.yên Mi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trạm Thủy Nông Lạng Giang - X.yên Mi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trạm Thủy Nông Lạng Giang - X.đào Mỹ, H.lạng Giang, Bắc Giang

Xn 304 - Cty Công Trình Đường Sắt 3 - X.hương Sơn, H.lạng Giang, Bắc Giang

Kho 671 - X.hương Sơn, H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty Cp Đức Phụng - Xóm Sậm X.tân Thịnh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Trung Học Dân Lập Phi Mô - Đại Phú 2 H.lạng Giang, Bắc Giang

Hội Người Mù H.lạng Giang - H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Thcs Phi Mô - X.phi Mô, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Tiểu Học Phi Mô - X.phi Mô, H.lạng Giang, Bắc Giang

Htx Tiên Lục - X.tiên Lục, H.lạng Giang, Bắc Giang

Ngân Hàng Công Thương - Cn H.lạng Giang - Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty Thủy Lợi Cầu Sơn - X.hương Lạc, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trạm Y Tế Tiên Lục - X.tiên Lục, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trạm Y Tế Tân Thịnh - X.tân Thịnh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty Thủy Nông Cầu Sơn - X.hương Lạc, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trạm Y Tế Tân Hưng - Chuông Phụ X.tân Hưng, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trạm Thủy Nông Chí Mỹ - Xóm Châu X.tân Thanh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trạm Y Tế Tân Dĩnh - X.tân Dĩnh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty Tnhh Xd Cường Thịnh - 40A Phố Vôi Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội H.lạng Giang - Chợ Mới Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Tân Thịnh - Htx Nông Nghiệp X.tân Thịnh - X.tân Thịnh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty Xd Số 1 - Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Tân Dinh - Htx Nông Nghiệp X.tân Dinh - X.tân Dĩnh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty Xd Phát Triển Hạ Tầng Nông Thôn - Tân Thành X.phi Mô, H.lạng Giang, Bắc Giang

Tân Hưng - Htx Nông Nghiệp X.tân Hưng - Đồng Nô X.tân Hưng, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trạm Thuốc Lá - Tt.kép, H.lạng Giang, Bắc Giang

Bưu Điện Tt.kép - Tt.kép, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trạm Nguyên Liệu Thuốc Lá - Tt.kép, H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty Dv Việc Làm Đài Loan - Tân Quang X.đào Mỹ, H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty Hợp Tác Đào Tạo Xuất Khẩu Lao Động - Phố Vôi Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Thcs Nghĩa Hòa - X.nghĩa Hòa, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Tiểu Học Nghĩa Hưng - X.nghĩa Hưng, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Tiểu Học Nghĩa Hòa - X.nghĩa Hòa, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Thcs Nghĩa Hưng - X.nghĩa Hưng, H.lạng Giang, Bắc Giang

Kho 136 Phân Kho 86 - X.nghĩa Hưng, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Thcs Mỹ Thái - X.mỹ Thái, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Trung Học Mỹ Thái - X.mỹ Thái, H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty Tư Vấn Kiến Trúc Thiết Kế & Xd - Làng Núm X.dĩnh Trì, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Tiểu Học Mỹ Hà - X.mỹ Hà, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Trung Học Mỹ Hà - X.mỹ Hà, H.lạng Giang, Bắc Giang

Tt Tdtt H.lạng Giang - Chu Nguyên Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Ch Lương Thực - Phố Tráng H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty Tnhh Mtv Khảo Sát & Xd - Xóm Lèo X.tân Thịnh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty Cp Xd 179 - Phố Mới Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Thpt Lạng Giang 3 - X.mỹ Hà, H.lạng Giang, Bắc Giang

Hương Sơn - Htx Nông Nghiệp X.hương Sơn - X.hương Sơn, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trạm Kiểm Dịch Xe - Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Tt Y Tế Lạng Giang - X.yên Mi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty Gạch Tân Xuyên - Tân Xuyên X.tân Dĩnh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Kép - Trường Tiểu Học Tt.kép - Tt.kép, H.lạng Giang, Bắc Giang

Kép - Trường Thpt Tt.kép - Tt.kép, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Tiểu Học Hương Sơn 2 - X.hương Sơn, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Tiểu Học Hương Sơn 1 - X.hương Sơn, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Thcs Hương Sơn - X.hương Sơn, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Tiểu Học Hương Lạc - X.hương Lạc, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Thcs Hương Lạc - X.hương Lạc, H.lạng Giang, Bắc Giang

Xn Gạch Tân Xuyên - X.tân Dĩnh, H.lạng Giang, Bắc Giang

Hội Cựu Chiến Binh H.lạng Giang - H.lạng Giang, Bắc Giang

Trạm Nghiên Cứu Giống Thuốc Lá Bảo Sơn - X.tân Hưng, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Thcs Dương Đức - X.dương Đức, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Tiểu Học Dương Đức - X.dương Đức, H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty Cp Xi Măng Hương Sơn - Việt Hương X.hương Sơn, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Thcs Dĩnh Trì - X.dĩnh Trì, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Tiểu Học Dĩnh Trì - X.dĩnh Trì, H.lạng Giang, Bắc Giang

Nm Xi Măng - X.hương Sơn, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Thcs Đào Mỹ - X.đào Mỹ, H.lạng Giang, Bắc Giang

Dương Đức - Htx Nông Nghiệp X.dương Đức - X.dương Đức, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Tiểu Học Đào Mỹ - X.đào Mỹ, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Thcs Đại Lâm - X.đại Lâm, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Tiểu Học Đại Lâm - X.đại Lâm, H.lạng Giang, Bắc Giang

Kho Bạc Nhà Nước H.lạng Giang - Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Kho Bạc Nhà Nước H.lạng Giang - Phố Vôi Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Tt Nghiên Cứu Khkt - Xóm Cảy X.hương Sơn, H.lạng Giang, Bắc Giang

Hội Chữ Thập Đỏ H.lạng Giang - Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Dạy Nghề Số 12 Quân Đoàn 2 - Phố Vôi Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Trung Học Dạy Nghề - Đồi Cốc X.dĩnh Trì, H.lạng Giang, Bắc Giang

Tt Giáo Dục Thường Xuyên H.lạng Giang - Phố Vôi Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Tt Hướng Nghiệp - Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Nhà Trẻ Hoa Hồng - Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Cty Sổ Xố Kiến Thiết Lạng Giang - Phố Vôi Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Bưu Điện Văn Hóa Xã An Hà - X.an Hà, H.lạng Giang, Bắc Giang

Bưu Cục Bến Lường - Bến Lường H.lạng Giang, Bắc Giang

Tt Bồi Dưỡng Chính Trị H.lạng Giang - Tt.vôi, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Thcs An Hà - X.an Hà, H.lạng Giang, Bắc Giang

Trường Tiểu Học An Hà - X.an Hà, H.lạng Giang, Bắc Giang